Digitální zaměření průjezdnosti ulic

Kde se u Vás v obci otočí hasičská Tatra?

Díky moderní technologií dokážeme rychle a efektivně ověřit průjezdnost komunikací podle zadané specifikace vozidel integrovaného záchranného systému (IZS), včetně analýzy možností manévrování, např. otáčení. 

Výhody našeho řešení:
  • šest kamer pro rychlé pořizování panoramatické dokumentace s rozlišením 30 megapixelů
  • přesné kontinuální určení polohy umožňuje s inerciálním georeferenčním modulem
  • efektivní rychlost sběru dat
  • vysoká přesnost
  • možnost vypočtu plochy, vzdálenosti, průměru, atd.
Získáte:
  • přehled o průjezdnosti Vašich komunikací
  • vizualizaci, evidence potřeby údržby či úprav za účelem zprůjezdnění určitých oblastí pro potřeby možného zásahu vozidel IZS
  • kvalitní podklad pro management a hodnocení stavu komunikací
Chci se zeptat
Máte dotaz? Rádi vám odpovíme